Izdavaštvo

Pretraživanje

 

Vladimir Bakarić

Autor: Katarina Babić
Godina: 1987.


Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske.pdf


Hrvatska likovna umjetnost u narodnooslobodilačkom ratu


Vladimir Bakarić

Autor: Stipe Šuvar
Godina: 1987.


Sportske značke i odličja do Univerzijade

Autor: Jelena Borošak Marijanović; Boris Prister
Godina: 1987.

Cijena: 1,00 €


Rat u Španjolskoj 1936.-1939. i jugoslavenski interbrigadisti

Autor: Đurđa Knežević, Snježana Pavičić
Godina: 1986.


RUDO '41

Autor: Rhea Ivanuš
Godina: 1986.


Andrija Maurović - Stari mačak u NOB-i

Autor: Snježana Pavičić
Godina: 1986.


Hrvatski narodni preporod 1790.-1848.

Autor: Jelena Borošak-Marijanović
Godina: 1986.


Doprinos jugoslavenskih iseljenika NOB-i.pdfNa vrh