Pretraživanje

 

Cimelia Croatica : iz zbirke Ive Dubravčića

Godina: 2004.

Cijena: 14,00 €


Fond filmske građe u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Nataša Mataušić
Godina: 2004.

Cijena: 14,00 €


Sakralno kiparstvo u Hrvatskome povijesnom muzeju u Zagrebu

Autor: Snježana Pavičić
Godina: 2003.

Cijena: 21,00 €


Ivan Goran Kovačić i njegov zavičaj


Kolomanov put

Godina: 2002.

Cijena: 42,00 €


Metallica : predmeti od neplemenitih metala : Zbirka predmeta iz svakodnevnog života

Autor: Maja Škiljan
Godina: 2002.

Cijena: 12,00 €


Likovna kolonija Monopoli-Cozzana 1944. : iz Likovne zbirke 20. stoljeća Hrvatskog povijesnog muzeja

Autor: Dolores Ivanuša
Godina: 2002.

Cijena: 9,00 €


Zbirka kamenih spomenika

Autor: Lada Prister; Mirko Valentić
Godina: 2002.

Cijena: 14,00 €


Balkanske i orijentalne puške s priborom : iz Zbirke oružja Hrvatskog povijesnog muzeja

Autor: Janko Jeličić
Godina: 2001.

Cijena: 14,00 €


Odlikovanja Zbirke dr. Veljka Malinara, IIINa vrh