Sjećanja na 20. stoljeće

Hrvatski povijesni muzej pokrenuo je 2017. godine projekt virtualne izložbe pod nazivom Sjećanja na 20. stoljeće ( http://sjecanjana20st.hismus.hr/hr/). Cilj izložbe je prikaz razdoblja od kraja Prvoga svjetskog rata do nastanka moderne hrvatske države (1918.-1990.) predstavljanjem obiteljskih i/ili osobnih ostavština iz fundusa Dokumentarne zbirke II Hrvatskog povijesnog muzeja.  Predstavljeno je 11 ostavština koje se međusobno preklapaju i isprepliću, dotičući brojne ključne događaje i procese „kratkog“ 20. stoljeća s naglaskom na hrvatski prostor i stanovništvo. Kroz njihov sadržaj, posjetitelju se pruža uvid u ključne političke događaje i društvene pojave, ekonomsku situaciju, razvoj znanosti i kulturnu djelatnost vremena. Projekt zamišljen kao virtualna izložba, prerastao je u pravi e-katalog s preko 900 kataloških jedinica.


Na vrh