Edukativna djelatnost

U Muzeju se provode razni oblici edukativnog djelovanja. Najčešći oblik su vodstva posjetitelja po tekućoj izložbi, u kojima se na zanimljiv način približavaju i pobliže objašnjavaju muzejski sadržaji. No, ovo nije jedini način prenošenja znanja (mlađim) generacijama u Muzeju, već se uz takva vodstva posjetiteljima ponude i dodatni sadržaji, u obliku raznih radionica i/ili igara.

Radionicama se posjetitelje pobliže upoznaje s temom ili sadržajem izložbe, te sa širim povijesnim kontekstom vremenskog razdoblja koje izložba obuhvaća i obrađuje.

O edukativnoj djelatnosti Hrvatskog povijesnog muzeja saznajte više ovdje.


Na vrh